فارس – شیراز – خیابان وصال شمالی کوچه ۱۴ مجتمع یگانه واحد ۱۲۷

کد پستی: ۵۴۶۵۶-۷۱۳۳۹

ایمیل: info@bazarbazan.com

روابط عمومی انتقادات و پیشنهادات: ۳۲۳۵۱۶۶۱-۰۷۱

بخش فروش: ۳۲۲۳۶۰۸۱-۰۷۱ | ۰۹۱۷۷۰۳۳۲۷۵

 

[contact-form-7 id=”7784″]