فارس – شیراز – خیابان وصال شمالی کوچه ۱۴ مجتمع یگانه واحد ۱۲۷

کد پستی: ۵۴۶۵۶-۷۱۳۳۹

ایمیل: info@bazarbazan.com

روابط عمومی انتقادات و پیشنهادات: ۳۲۳۵۱۶۶۱-۰۷۱

بخش فروش: ۳۲۲۳۶۰۸۱-۰۷۱ | ۰۹۱۷۷۰۳۳۲۷۵

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما