لطفا برای ثبت شکایات از طریق ذیل اقدام فرمایید

فارس – شیراز – خیابان وصال شمالی کوچه ۱۴ مجتمع یگانه واحد ۱۲۷

کد پستی: ۵۴۶۵۶-۷۱۳۳۹

ایمیل: info@bazarbazan.com

تلفن: ۳۲۳۵۱۶۶۱-۰۷۱

……………………………………………………………………………….

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما